เกี่ยวกับเวบนี้

ส่วนตัวสอบผ่านพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้นตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งขณะนั้นเรียนอยู่ปี 2 เพราะมีแรงบันดาลใจจากพี่ชายที่เห็นพี่ชายเล่นวิทยุสื่อสาร แต่หลังจากสอบผ่านแล้วก็ไม่ได้ขอสัญญาณเรียกขาน จนกระทั่งเมื่อเดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้เห็นความสำคัญของวิทยุสื่อสารอีกครั้ง จึงได้ส่งเอกสารขอนามเรียกขานผ่านทางสมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ตรัง แล้วได้ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น เมื่อ 25 ตุลาคม 2554 โดยได้สัญญาณเรียกขาน E23AMZ

ถึงตอนนี้ความรู้เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นหายไปเกือบหมดจึงมานั่งทบทวนหาความรู้ใหม่อีกครั้ง เมื่อได้มาก็เอามารวบรวมไว้ในเวบนี้

Be Sociable, Share!


*

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress