ความถี่วิทยุสื่อสาร

ความถี่วิทยุสื่อสาร
วิทยุสื่อสารย่านความถี่ 144-146 Mhz. ย่านความถี่วิทยุสมัครเล่น ได้รับความนิยมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม ชมรม อยู่แทบทุกจังหวัด ผู้มีสิทธิ์ใช้ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตั้งในรถยนต์ได้โดยการติดตั้งสายอากาศนอก เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับ-ส่งสูง เช่น 40-50 กม.บางครั้งอาจจะติดต่อได้ข้ามจังหวัดเลยทีเดียว ตัวเครื่องขนาดพกพา (Handy) ในรูป สามารถรับส่งระหว่างเครื่องได้ 1 ถึง 7-8 กม.โดยประมาณ แล้วแต่สภาพพื้นที่

 
วิทยุสื่อสารความถี่ 245 Mhz. เครื่องสีแดง เป็นความถี่ที่ได้รับความนิยมรองลงมา จัดเป็นความถี่ประชาชน (CB-Citizen Band) ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเหมือนกับย่าน 144-146 Mhz. แต่เครื่องที่ใช้ต้องถูกกฎหมาย ย่านความถี่นี้กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพราะบุคคลทั่วไปสามารถซื้อหามาใช้ได้ สภาพสวย ความแรงของสัญญาณสูงรับ-ส่งได้ไกล 1-10 กม.(แล้วแต่พื้นที่) สามารถติดตั้งในรถยนต์ได้ โดยใช้สายอากาศเพิ่มเติม เพิ่มขีดความสามารถในการรับส่งได้หลายสิบกิโลเมตร


วิทยุสื่อสารความถี่ 78 Mhz. เครื่องสีเหลืองที่มีการโฆษณาทางโทรทัศน์เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ชัดมั๊ย ชัดเจน อะไรอย่างนั้น ถ้าจำไม่ผิด ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าใดนัก แต่ก็ยังมีผู้ใช้จำนวนหนึ่ง การใช้งานเหมือนกับย่าน 245 Mhz.


วิทยุสื่อสารความถี่ 27 Mhz. เป็นวิทยุในย่านความถี่ CB ที่เคยได้รับความนิยมมากในบางพื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ,ภูเก็ต แต่ไม่อนุญาตให้ติดตั้งสถานี (ที่บ้าน,รถยนต์)ได้ ความสามารถในการรับส่งไม่มากนัก แต่ถ้าหากติดตั้งสายอากาศนอก (ซึ่งผิดกฎหมาย)จะรับส่งได้ไกลทีเดียว จึงมีผู้ฝ่าฝืนและถูกจับกุมอยู่เนื่องๆ ปัจจุบันมีบางคนหันมาใช้ย่าน 245 Mhz. แทน

วิทยุสื่อสารความถี่ 168 Mhz. เป็นเครื่องสีดำ มีทั้งแบบที่สามารถตั้งความถี่ได้เองและแบบโปรแกรมความถี่ โดยจะกำหนดให้ใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล จะเห็นได้จากเป็นความถี่ที่หน่วยกู้ภัยต่างๆใช้กัน

ส่วนนอกเหนือจากความถี่ที่กล่าวมา ก็จะถูกจัดสรรให้ใช้ในกิจการต่างๆกันออกไป

ที่มา : http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=13315.0
Be Sociable, Share!


*

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress