โค๊ดคิวที่ใช้บ่อย

โค๊ดคิวที่ใช้บ่อย

โค๊ดคิว ความหมาย
QRD เดินทางจาก…ไปยัง…
QRK ความชัดเจน 1-5
QRL ยุ่งมีธุระ
QRM คลื่นรบกวน-มนุษย์ (1-5)
QRN คลื่นรบกวน-ธรรมชาติ (1-5)
QRO เพิ่มกำลังส่ง
QRP ลดกำลังส่ง
QRT ปิดสถานี
QRU หมดข้อความ
QRV พร้อมที่จะรับข้อความ
QRX พักการติดต่อจนถึงเวลา…
QRZ ใครเรียกข้าพเจ้า
QSA ความแรงของสัญญาณ(1-5) (S1-9)
QSB สัญญาณจางหาย
QSL ยืนยันว่ารับข้อความได้ถูกต้อง
QSO การสนทนาทางวิทยุ
QSP ถ่ายทอดข้อความ
QSY เปลี่ยนความถี่
QTH  จุดที่ออกอากาศ
QTR  ขอเทียบเวลา
YL  สุภาพสตรี
OM สุภาพบุรุษ เพื่อนสนิม
XYL ภรรยาของนักวิทยุ
Roger รับคำสั่ง พร้อมปฏิบัติตาม
CQ ทุกคนในความถี่โปรดทราบ
73 ส่งความปรารถนาดี (ทั่วไป)
88 ส่งความปรารถนาดี (เพศตรงข้าม)
(เฉพาะที่สนิทกันมากเท่านั้น)
Standby ยังเปิดวิทยุฟังอยู่
Standing by พร้อมรับข่าวสาร และคำสั่งในทันที
Clear  สิ้นสุดภารกิจ เลิกใช้ความถี่แล้ว

อ้างอิง : วารสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 133 เดือนสิงหาคม 2554 หน้า 128

Be Sociable, Share!


*

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress