หน้าตาโปรแกรมที่ใช้ติดต่อ MS MARSHAL

หลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วได้ลองติดตั้งโปรแกรม และติดต่อกับวิทยุได้หน้าตาเป็นแบบนี้

Be Sociable, Share!


*

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress