ตั้งค่า DUPLEX บน YAESU FM-9012

วันก่อนได้ QSO กับสมาชิกท่านหนึ่ง อยากซื้อ YAESU FM-9012 แต่พอไปลองเปิดเครื่องแล้ว ที่ความถี่ 145.100-145.495 เครื่องตั้งเป็น DUPLEX –  มาจากโรงงานเลยไม่กล้าซื้อ เพราะตั้งค่าให้เป็นความถี่ปกติไม่ได้  ส่วนผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยซื้อมาโดยไม่ได้สนใจอะไร  แต่ความจริงเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยการเอา DUPLEX ลบออก ไป แล้ว Memory ช่องความถี่นั้นไว้ พอใช้งานก็ใช้งานจากโหมด Memory

การตั้งค่า DUPLEX YAESU FM-9012

  1. อยู่ที่โหมด VFO
  2. กดปุ่ม SET MHz  หมุดลูกบิดไปที่ 43 (RPT)
  3. กดปุ่ม SET MHz อีกครั้ง  หมุดลูกบิดเพื่อเปลี่ยนค่าตามต้องการ  SIMP, +RPT หรือ -RPT
  4. กด SET MHz ค้างเพื่อยืนยันค่า

การบันทึกช่องความถี่

ก่อนบันทึกช่อง นอกจากตั้งค่า DUPLEX แล้ว ก็ยังสามารถตั้งค่ากำลังส่งได้ด้วย LOW1 LOW2 LOW3 HIGH เมื่อตั้งค่าทุกอย่างพร้อมก็สามารถบันทึกช่องได้เลย มีวิธีการดังนี

  1. กดปุ่ม MW D/MR
  2. เลือกช่องที่ต้องการโดยการบิดลูกบิด กด MW D/MRอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  3. เข้าใช้งาน Memory โหมด โดยการกด MW D/MR

ในกรณีช่องความถี่ REPEATER ที่ต้องใช้ค่า DUPLEX – ก็ใช้วิธีการนี้เช่นการ ส่วนค่า OFFSET  ของ REPEATER จะตั้งค่ามาแล้วเป็น 600 ก็ไม่จำเป็นต้องปรับ

Be Sociable, Share!


*

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress